Ελληνικά English
ΕΣΠΑ 2014-2020

Ασφάλεια

Όλα τα σκάφη είναι ασφαλισμένα. Το ναυλοσύμφωνο περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σκαφών και πληρώματος έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος, που οφείλεται σε αμέλεια του ιδιοκτήτη ή του πληρώματος ή σε ελάττωμα του σκάφους.

Οι ναυλωτές οφείλουν να κανονίσουν τη δική τους ασφαλιστική κάλυψη, όσον αφορά ασθένειες ή ατυχήματα που προέρχονται από δική τους αμέλεια ή επήλθαν κατά τύχη.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, η οποία μπορεί να υπάρξει, εάν η ασφάλεια δε μπορέσει να σας αποζημειώσει ως αποτέλεσμα τυχόν ανακριβών πληροφορίών που  δώσατε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Veni Yachting


Τηλ: +30 6944 351 614
Φαξ: +30 210 8075029
Email: info@veniyachting.gr
venikl@otenet.gr